Kes me oleme?

MTÜ Tartu Maheaed koondab enda alla inimesi, kes soovivad tegeleda mahepõllumajandusliku linnaaiandusega. Meie eesmärgiks on viljeleda mahedat linnaaiandust, arendada selleks vajalikke tingimusi Tartus ning propageerida linnaiandust laiemalt. Siit lehelt leiad infot meie tegemiste ja toimetuste kohta.

MTÜ Tartu Maheaed haldab kaht linnaaeda: Lehe aeda Lehe tänava lõpus, Jaamamõisa linnaosa ja Raadi niitude piirialal (aiaplaan) ning  2019. aastal Annelinna külje alla,  Ihaste põigu ning Lammi tee ristumiskoha lähedale rajatud Linnupargi aeda (endise nimega Lammi aeda), mille asukohta saab vaadata nii  Maa-ameti kaardilt  (Linnupargi aed.) kui ka uurida liikumisteed Linnupargi aeda ning selle struktuuri SIIT.

Linnupargi aia vana osa on 3,6 ha suurune aiandusala, mis koosneb kahest köögiviljamaast (A- ja B-alad) ning viljapuuaiast. Selles aias jagati  2020.a. suvel välja kõik maatükid.  2020.a. sügisel aga sõlmiti Tartu Maheaia ja Tartu Linnavalitsuse vahel rendileping, millega anti meile kasutada Ihaste põigu ääres,  Linnupargi bussipeatuse lähedal veel 4,7 ha aiandusmaad. Linnupargi aia uuele alale saavad soovijad taotleda maatükke alates 2021. aastast. Uusalal saab samuti kasvatada köögivilja ning viljapuid-marjapõõsaid, ent aednik saab kogu maa nüüd ühe siiluna maksimaalse suurusega kuni 175 m2 (st, köögiviljapeenrad ja viljapuud-põõsad  paiknevad nüüd samal maasiilul, mitte eraldi aiaosades). Täpsemat infot maadejagamise alguse kohta jagame meie FB-lehe ‘Tartu Maheaed’ kaudu.

Fotodel jäädvustusi 2019.a. aiandushooajast nii Lehe kui ka Linnupargi aiast (mosaiik: Anneli Lukason).

Varasemalt tegutsenud Mõisavahe aed Tartu servas Annelinna külje all on 2019. aastaks lõpetanud tegevuse seoses maa minemisega teedeehituse alla.

Kasvatame ja eksperimenteerime lähtudes maheaianduse põhimõtetest ning oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.

Seltskond on kirev ja mitmekülgne, aga meid kõiki ühendab soov tunda end ka linnas nagu maal vanaema juures: et oleks üks aed või mitu aeda ja kunagi tulevikus ehk palju aedu, kus ka ilma isikliku tagahoovita linnaelanikud saaksid ise köögivilju kasvatada või miks ka mitte lihtsalt jälgida, kuidas nende istutatud lill kasvab ja õitseb ning kus lapsed saaksid oma esimesed kontaktid looduse ringkäiguga ja sellega, kuidas toit kasvab.

Tahame edendada mahepõllumajanduslikku linnaaiandust. Tahame, et linnakeskkond oleks huvitav ja mõõdetud veidi kõvera joonlauaga, mille mõõtühikuteks saavad olla ka peenramaad.

Soovime õppida ja anda ka teistele võimalust õppida kasvatama ise omale puhast, ümbrusega sõbralikes suhetes olevat toitu.

Veidi asjalikumas võtmes on meie eesmärgid leitavad MTÜ Tartu Maheaed põhikirjast. Ja kuidas see kõik alguse sai, selle kohta on lühike kokkuvõte ajaloo rubriigi all.

Kui asi pakub huvi, siis tule ja liitu meiega.

Alates 2013. aastast on Tartu Maheaed tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas. See tähendab, et ühingule annetades saate oma annetatud summalt tulumaksu tagasi.
Juriidiline isik võib teha kingitusi ja annetusi summas, mis ei ületa:
1) kuni 3% samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast, või
2) 10% viimase majandusaasta kasumist.

Majandusaasta aruanded:

MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2020
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2019
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2018
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2017
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2016
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2015
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2014
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2013
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2011-2012