Kes me oleme?

MTÜ Tartu Maheaed koondab enda alla inimesi, kes soovivad tegeleda mahepõllumajandusliku linnaaiandusega. Meie eesmärk on viljeleda ning edendada mahedat linnaaiandust, arendada selleks vajalikke tingimusi Tartus ning propageerida linnaiandust laiemalt. Siit lehelt leiad infot meie tegemiste ja toimetuste kohta.

MTÜ Tartu Maheaed haldab kahte linnaaeda (Linnupargi aed ja Lehe aed):

Linnupargi aed (endise nimega Lammi aed) rajati 2019. aastal Ihaste põigu ning Lammi tee ristumiskoha lähedale, aadressiga Ihaste tee 6a. Täpsema asukohaga saad tutvuda Maa-ameti kaardil ning uurida liikumisteed ja aia struktuuri linkidele klõpsates.

Linnupargi aia vana osa on 3,6 ha suurune ning koosneb kahest köögiviljamaast (A- ja B-alad) ning viljapuuaiast. Selles aias jagati 2020. aasta suvel välja kõik maatükid.  Sama aasta sügisel anti Tartu Linnavalitsuse poolt meile rendilepinguga juurde veel 4,7 ha aiandusmaad Ihaste põigu ääres, Linnupargi bussipeatuse lähedal. Linnupargi aia uuel alal toimetavad aednikud alates 2021. aastast. Uusalal saab samuti kasvatada köögivilja ning viljapuid-marjapõõsaid, ent aednik sai kogu maa ühe siiluna (st, köögiviljapeenrad ja viljapuud-põõsad  paiknevad nüüd samal maasiilul, mitte eraldi aiaosades).

Lehe aed asub Lehe tänava lõpus, Jaamamõisa linnaosa ja Raadi niitude piirialal (aiaplaan).

Varasemalt tegutsenud Mõisavahe aed Tartu servas Annelinna külje all on 2019. aastaks lõpetanud tegevuse seoses maa minemisega teedeehituse alla.

Fotodel jäädvustusi 2019.a. aiandushooajast nii Lehe kui ka Linnupargi aiast (mosaiik: Anneli Lukason).

Kasvatame ja eksperimenteerime lähtudes maheaianduse põhimõtetest ning oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist. Soovime, et linnakeskkond oleks huvitav ja mõõdetud veidi kõvera joonlauaga, mille mõõtühikuteks saavad olla ka peenramaad.

Seltskond on kirev ja mitmekülgne, aga meid kõiki ühendab soov tunda end ka linnas nagu maal vanaema juures: et oleks üks aed või mitu aeda ja kunagi tulevikus ehk palju aedu, kus ka ilma isikliku tagahoovita linnaelanikud saaksid ise köögivilju kasvatada või miks ka mitte lihtsalt jälgida, kuidas nende istutatud lill kasvab ja õitseb ning kus lapsed saaksid oma esimesed kontaktid looduse ringkäiguga ja sellega, kuidas toit kasvab. Soovime õppida ja anda ka teistele võimalust õppida kasvatama ise omale puhast, ümbrusega sõbralikes suhetes olevat toitu.

Veidi asjalikumas võtmes on meie eesmärgid leitavad MTÜ Tartu Maheaed põhikirjast. Ja kuidas see kõik alguse sai, selle kohta on lühike kokkuvõte ajaloo rubriigi all.

Kui asi pakub huvi, siis tule ja liitu meiega.

Alates 2013. aastast on Tartu Maheaed tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas. See tähendab, et ühingule annetades saate oma annetatud summalt tulumaksu tagasi.
Juriidiline isik võib teha kingitusi ja annetusi summas, mis ei ületa:
1) kuni 3% samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast, või
2) 10% viimase majandusaasta kasumist.

Majandusaasta aruanded:

MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2022
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2021
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2020
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2019
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2018
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2017
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2016
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2015
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2014
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2013
MTÜ Tartu Maheaed majandusaasta aruanne 2011-2012

Toetajad

AS Tatoli ja Mait Nõmmsalu
Vilde Tervisekohvik
Sae OÜ ja Taavi Kaljapulk
Kohaliku Omavalitsuse Programm (KOP), 3 korda
Kalev Helmoja
Nivoo OÜ
Tartu linn
Andrei Kulagin FIE