Liikmemaks ja liitumine

LIIKMEMAKS

Alates 1. jaanuarist 2022 on MTÜ Tartu Maheaed liikmemaks 30 eurot aastas (õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele, töötutele ning toetajaliikmetele 15 eurot aastas).

Liikmemaksuarvestus käib kalendriaasta kohta ning tasumise tähtaeg on iga aasta 1. märtsil. Liige on kohustatud tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

NB! Kahel järjestikusel aastal liikmemaksu tasumata jätmise tagajärjel on Tartu Maheaial õigus arvata liige liikmete nimekirjast välja ning võtta sellega ära maa kasutusõigus.

Liikmemaksu tasumine pangaülekandega:
makse saaja – MTÜ TARTU MAHEAED;
arvelduskonto EE074204278602079607 (Coop pank);
makse selgitus – LIIKMEMAKSISIKU NIMI (kelle eest tasutakse), AASTA (millise eest makse tasutakse).

Eri isikute eest maksmisel palume vormistada maksed ERALDI, kuna see hõlbustab raamatupidamist.

LIITUMINE

Põhikirja järgselt võivad MTÜ Tartu Maheaed liikmeks astuda kõik, kes on nõus järgima meie põhikirjas sõnastatud väärtusi ja eesmärke. Liikmeks loetakse kõiki neid, kes on esitanud liikmeks astumise avalduse ning on tasunud liikmemaksu. Liikmeks ootame nii neid, kes soovivad mahedalt maad harida, kui neid, kes jagavad meie ideaale ning soovivad osaleda meie seltskondlikus tegevuses ja üldiste eesmärkide saavutamises (nn toetajaliikmed, kel pole maatükki meie aias).

Aiamaa kasutajad peavad järgima maa kasutamise korda. Aednikelt eeldatakse ka osalust mitmesugustel talgutöödel.

AIAMAA TAOTLEMINE 

MTÜ Tartu Maheaed pakub maatükke kolmes kohas suurusega 25-150 m2:

  1. LINNUPARGI aias on maalapil võimalik kasvatatda nii köögivilja, viljapuid kui marjapõõaid, samuti ehitada kuur/kasvuhoone. Linnupargi 2024. aastal laiendatud alal saab kasvatada ainult köögivilja ja marjapõõsaid (leping linnaga 5 aastaks).
  2. LINNUPARGI aia puuviljaalal on võimalik saada köögivilja kasvatamiseks maad, mis on mõnevõrra varjuline.
  3. LEHE tn aias saab vabu maatükke kasutada köögivilja kasvatamiseks kuni 31.12.2025 (selle ajani on meil hetkel linnaga leping).

Kui teil on huvi kas Lehe aia või Linnupargi puuviljaaia maalapi vastu, helitage palun esmalt telefonil 56619741 (Avo Rosenvald) või kirjutades e-mailile: rosenvald.avo@gmail.com, et olla kindel, kas vabu maatükke veel on. Aiandushooajal on võimalik tutvuda ka maatükiga, leppides aja kokku ülalmainitud telefonil helistades.

Kui maatüki osas on positiivne kokkulepe Avo Rosenvaldiga olemas, palume esitada oma liikmeks astumise avaldus ning tasuda liikmemaks. Liikmemkasu summa ja konto info leiate ülevalpool olevast tekstist.
Sama vormi kaudu on võimalik ennast ka registreerida Linnupargi aeda ootejärjekorda, maalapi vabanemisel võtame teiega ühendust ning alles seejärel palume maksta liikmemaksu, et ametlikult liituda MTÜ Tartu Maheaiaga.