Kontakt

MTÜ Tartu Maheaed
Registrikood: 80332207
Registreerimise kuupäev: 19.09.11
Arvelduskonto: EE074204278602079607  Coop pank
Postiaadress: Riia 38, Tartu, 50405
E-post: tartumaheaed@gmail.com; kui on vaja kiiret vastust, soovitame kirjutada pigem otse mõnele juhatuse liikmele
Koduleht: tartumaheaed.ee
Facebook: www.facebook.com/tartumaheaed

Alates 2013. aastast on Tartu Maheaed tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas. See tähendab, et ühingule annetades saate oma annetatud summalt tulumaksu tagasi.
Juriidiline isik võib teha kingitusi ja annetusi summas, mis ei ületa:
1) kuni 3% samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast, või
2) 10% viimase majandusaasta kasumist.

Juhatuse liikmed (alates 20.05.2023):

Avo Rosenvald, tel. 56619741, e-mail: rosenvald.avo@gmail.com
Jane Norman, e-mail: jane.normann.969@gmail.com
Kärt Puusepp, e-mail: kart.puusepp@gmail.com
Triin Nõu, e-mail: triin.nou@gmail.com
Piret Hion, e-mail: piret.hion@gmail.com
Kaia Solnik, e-mail: kaia.solnik@gmail.com
Merike Leego, e-mail: merike.leego@gmail.com